21 de juny de 2021
Esteu a: Inici , Polingesa , Història.
Història
 


La transformació del teixit urbanístic de les ciutats, produïda en les darreres dècades, ha dut implícit un canvi de model del territori que ha incidit directament en les empreses del país. Les petites i mitjanes indústries, moltes d’elles ubicades antigament en barris perifèrics de pobles i ciutats, han estat absorbides per aquests, obligant els empresaris a cercar i crear emplaçaments adequats a les noves necessitats de l’empresa, essent aquestes, bàsicament, el creixement de la pròpia indústria i la disponibilitat d’una xarxa de transports i comunicacions adient. En aquest context, els polígons industrials, de titularitat privada o pública, han pres un protagonisme ascendent dins del sector industrial i d’empreses de serveis.

El naixement, ara fa 30 anys, del Polígon Industrial de Girona (POLINGESA), situat al terme de Riudellots de la Selva, s’avançava, en alguns aspectes, a aquesta circumstància de canvi. La privilegiada situació dels terrenys que configuren el polígon, una cruïlla de camins en la qual conflueixen les principals vies de transports i comunicació (N-II, AP7, Eix Transversal, Aeroport Girona-Costa Brava, tren, ports i futura línia de l’AVE), el convertien en un atractiu indiscutible. Amb el pas de temps, i superats els primers anys de dificultats motivades per la crisi econòmica, aquesta situació especialment estratègica ha esdevingut factor determinant per als empresaris que han optat per instal•lar’s-hi. Actualment, prop de 150 empreses de sectors molt diferenciats estan ubicades en aquest polígon de Riudellots, una de les infrastructures més valorades del nostre territori.

Des de la seva creació, en els terrenys que ocupa el Polígon, en el mateix entorn, hi ha perfectament delimitats els espais destinats a diferents usos: terrenys industrials, agrícoles, residencials i zones d’equipaments privats i públics, aquests darrers cedits a l’ajuntament per POLINGESA. Les sinèrgies sorgides entre promotors del polígon, l’ajuntament de Riudellots de la Selva i els industrials propietaris actuals de les parcel•les han permès de crear un context de convivència que beneficia totes aquelles persones que, de manera més o menys pròxima, tenen relació amb el polígon, però més especialment el municipi de Riudellots de la Selva i els seus habitants. Moltes de les prop de 2.000 persones que treballen actualment en empreses del polígon són de Riudellots.

Girona, i les seves comarques, s’ha caracteritzat històricament per tenir una indústria dinàmica, capitanejada per empresaris actius, amb manifestada capacitat per adaptar-se als nous temps. Petites i mitjanes empreses de sectors diversificats, moltes d’elles familiars i profundament arrelades al territori, cohabiten amb multinacionals de gran prestigi, en una demarcació en la qual el capital humà s’ha descobert vaixell insígnia. És aquesta capacitat de previsió i desig d’innovació el que va provocar, ara fa més de 30 anys, que un grup d’industrials emprenedors, juntament i amb el suport de Caixa Girona, treballés per fer realitat el Polígon Industrial de Girona, avui un model de dinamització econòmica.

En aquests moments, POLINGESA, amb el mateix esperit i dinamisme que el va fer néixer, segueix ampliant el seu àmbit d’actuació en indrets propers per seguir fent realitat els objectius que varen propiciar la seva creació.

MapaPolingesa
Avís Legal
  |  

Polingesa C. Farigola, 11 17457 Riudellots de la Selva Tel. +34 972 478 280